Mnichovo Hradiště – obec

Město MNICHOVO HRADIŠTĚ bylo založeno mnichy z cisterciáckého kláštera na břehu řeky Jizery. Nejstarší písemná zmínka o městě pochází z roku 1279, kdy klášter navštívila královna Kunhuta, vdova po Přemyslu Otakarovi II., vězněná v té době se svým synem Václavem na Bezděze. Protože však byla žena, nemohla pobývat v klášteře a mniši ji pohostili v městečku Hradiště.

Cisterciácký klášter zde vzkvétal až do roku 1420, tehdy jej vypálili husité, kteří zároveň obsadili celé městečko. Mnichovo Hradiště zažilo obléhání a dobytí ještě jednou – tentokrát lužickými křižáky za vlády Jiřího z Poděbrad.

Nejznámějšími vlastníky Mnichova Hradiště byli Budovci z Budova, město jim patřilo od roku 1579 až do 21. června 1621. Poslední majitel panství Václav Budovec z Budova byl totiž tohoto dne na Staroměstském náměstí v Praze spolu s dalšími 26 českými pány popraven a zároveň mu byl zkonfiskován jeho majetek. Jako konfiskát získal město Albrecht z Valdštejna, který jej věnoval v roce 1624 svému příbuznému Maxmiliánu z Valdštejna a Valdštejnové pak vlastnili celé panství až do roku 1945. Valdštejnové se zmocnili městečka po bitvě na Bílé hoře a vlastnili jej více než 300 let.

Díky rozvoji průmyslu během 19.st. byly v Hradišti vystavěny dvě tiskárny kartonů, významná továrna na obuv, ve své době největší výrobce obuvi v Rakousku -Uhersku. Počátkem 20.st.se stalo sídlem samosprávy okresu, byla postavena radnice a budova spořitelny.


 

Související obrázky: