Mirotice – sakrální

KOSTEL SV. JILJÍ je románského založení. Byl postaven patrně kolem roku 1200. Zasvěcení kostela má snad souvislost s milevským svatojilským kostelem a tamější románskou stavební hutí. Z románské doby se zachovala věž s tribunou v podobě věžní kaple a zazděnými románskými okénky. V písemných pramenech se kostel uvádí k roku 1254, roku 1291 se zde připomíná fara. Podací právo patřilo původně českým králům. Od pohusitské doby byla fara nekatolická. Po bitvě na Bílé hoře byla fara neobsazena, až od roku 1641 ji spravoval radobytecký farář. Po roce 1688 přešel patronát na premonstrátský klášter v hornorakouské Drkolné (Schlaegl), který toho roku koupil panství Mirotice. Za tohoto majitele byl r. 1694 kostel zbarokizován a roku 1693 vystavěna fara. V letech 1870 – 72 byla provedena radikální pseudorománská přestavba.

Při kostele stojí samostatná zvonice z let 1753 – 56, jejíž předchůdkyní byla dřevěná stavba, pro kterou před rokem 1670 pořídil Ladislav Hrobčický z Hrobčic velký zvon.

Kostel je obklopen hřbitovem.            

     

Poblíž kostela – kříž, pamětní deska Benedikta Žáka, strom svobody

Barokní pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého v tradičním zobrazení stojícího světce umístěná na žulovém podstavci je datována do 18. století.

Barokní kaplička sv. Jana Nepomuckého, z 2. poloviny 18. století. Drobná barokní čtyřboká stavbička, velmi nízká, s konkávně prolomenou jehlancovou prejzovou stříškou, ve vrcholu rozšířenou ve vyzděný hranol, krytý prejzovou stříškou. Ve vrcholu tepaný křížek.

Související obrázky: