Mirotice – obec

MIROTICE leží v jižních Čechách, severozápadním směrem od města Písek. Město se rozkládá v oblasti Středočeské pahorkatiny. V nedalekém okolí města se zvedají zalesněné stráně kopců. Miroticemi protéká řeka Lomnice. Kolem města je vybudováno několik menších rybníků a u západního okraje města jsou sádky. Z města jižním směrem je značena cyklistická trasa, která se u jižního okraje města napojí na cyklostezku, jejíž trasa je značena v okolí města. Mirotice leží na trase vyznačené Naučné stezky nesoucí název Krajem Mikoláše Alše, která tvoří okruh přes nedaleké obce.

K obci náleží místní části Bořice, Jarotice, Lučkovice, Obora u Radobytec, Radobytce, Rakovické Chalupy, Stráž a Strážovice. Miroticím byl dne 1. června 1998 navrácen statut města.

První zmínkou o obci je zmínka o kostelu sv. Jiljí z roku 1254. Již v té době se Mirotice staly přemyslovským královským městem. Do výstavby děkanského kostela v Písku byly nejvýznamnějším duchovním centrem v oblasti. Jejich význam umocňovalo to, že ležely na Královské obchodní stezce (Zlaté stezce) z Pasova do Prahy.

V dalších stoletích Mirotice vzkvétaly. Vznikl zde městský špitál a roku 1569 získaly i právo várečné (výroba piva). Patřily nejdříve k rožmitálskému a později ke zvíkovskému panství. Slibný hospodářský rozvoj byl načas zpomalen velkým požárem v roce 1575, při němž shořelo 50 domů.

Na počátku 17. století a začátkem třicetileté války bylo město poničeno několika vpády vojsk a upadalo. Koncem století se však začaly znovu vzmáhat.

Z novodobých dějin zasáhla do historie a vzhledu města především druhá světová válka, kdy dne 28. dubna 1945 na náměstí a v přilehlých ulicích zastavil německý vojenský kontingent. Na druhý den je zde objevila americká stíhací letadla. Při bombardování byl německý kontingent zničen, ale vyhořelo nebo jinak bylo zničeno 27 domů a dalších 57 bylo většinou těžce poškozeno. Zahynulo 11 místních obyvatel.

Železobetonový SILNIČNÍ MOST se vzedmutým obloukem přes řeku Lomnici vystavěný v roce 1939. Je technickou památkou.


 

Související obrázky: