Mirotice – domy

MIROTICKÝ DVŮR byl postaven hejtmanem prácheňského kraje Janem nejstarším z Hořčice z Prostého v roce 1615 na místě čtyř měšťanských domů. Současná podoba dvora pochází z 19. a 20. století. Dvůr se rozkládá na obdélném půdoryse v hranicích, které zachycuje stabilní katastr z roku 1830. Na západní straně areálu stojí protáhlá obdélná hospodářská budova, která se svým zdobeným průčelím obrací do ulice vybíhající z náměstí k jihu. Severní konec budovy byl adaptován na rodinný dům čp. 4, který ovšem plně respektuje její hmotové proporce, ale není součástí kulturní památky.

Restauraci provozujeme ve stylově zrekonstruovaném objektu od roku 2009.

RYTÍŘSKÝ DŮM – renesanční dům pravděpodobně ze 17. století s jednoduchým křídlovým štítem má zachovalé malované fasády se štukovou výzdobou.

Název domu „rytířský“ má svůj původ nejspíše v tom, že v době předbělohorské ho mohl vlastnit nějaký drobný šlechtic. Mirotice totiž v této době byly vyhledávány příslušníky drobné šlechty, kteří si zde kupovali městské domy a často se zde i přímo usazovali. Mirotické městské domy vlastnili kromě úřednické šlechty (hejtmani, purkrabí atd.) i majitelé okolních panství, hlavně z Mirovicka.

Budova pošty s DESKOU M. ALŠE.

Související obrázky: