Kytlice – příroda

Na jižním okraji Kytlic je pod Malým Bukem u silnice do Polevska chráněné naleziště ŠAFRÁNU. Původně byl považován za šafrán Heuffelův, ale podle studie z roku 1983 se spíše jedná o druh blízký šafránu jarnímu. Nelze ani vyloučit, že jde o zahradnickou odrůdu, což naznačuje i značná proměnlivost v barvě květů, které vykazují řadu přechodů od čistě bílých až po fialové.

Jedná se o dvě nevelké louky, které jsou chráněné od r. 1975 jako význačné naleziště šafránu, jehož druhová příslušnost není dosud objasněná.

Šafrán byl v Kytlicích záměrně vysazen kolem roku 1920 a od té doby se zde spontánně rozšířil. Na louce u silnice je dnes průměrně 1200 kvetoucích jedinců, ve stráni vpravo se jejich počet pohybuje od 50 do 120 a stále se mírně zvyšuje. Šafrány kvetou brzy na jaře a někdy dokonce ještě na sněhu. První květy se objevují už koncem března, ale nejvíce jich obvykle bývá na začátku dubna. Od roku 1992 se louky každoročně kosí, protože to podporuje růst šafránů a zabraňuje šíření náletových dřevin.
V roce 2000 bylo na obou chráněných loukách nalezeno 172 druhů vyšších rostlin.

 

 


 

 

Související obrázky: