Krucemburk – sakrální

KOSTEL SV. MIKULÁŠE byl postaven ve 13. století, přesné datum počátku stavby není známo. Dochovala se však zmínka z roku 1359 o nejstarším duchovním správci plebánu Václavovi. Sakristie a spodní část věže, pocházející ze 13.století, jsou postaveny v románském slohu. V 15.století bylo vybudováno kněžiště a loď kostela ve slohu gotickém. Gotická je i kamenná křtitelnice. Barokní přestavba lodi byla provedena v roce 1697. Stavebníkem byl kníže Ferdinand z Dietrichsteina.Ve štítě kostela je renesanční soška Panny Marie. V novodobé historii nesmíme opomenout osazení mozaikových oken po roce 1945. Autorem je krucemburský rodák akad. malíř Jiří Binko. Do seznamu památek je zapsána i ohradní zeď katolického kostela, která pochází pravděpodobně ze 17.století. Jedná se o jižní stranu před kostelem.

KATOLICKÁ FARA – první zmínka o budově pochází z roku 1352. Byla zničena zřejmě v době třicetileté války. Současná stavba byla postavena v roce 1697 knížetem z Dietrichsteina jako přízemní, na zděnou přestavěna roku 1725, první patro s mansardovou střechou e z roku 1752.

EVANGELICKÝ KOSTEL v Krucemburku – byl postaven v první třetině 20. století

POMNÍK OBĚTEM OKUPACE na evangelickém hřbitově v Krucemburku – pomník je dílem dalšího českého sochaře Vincence Makovského a byl odhalen krátce po skončení 2. světové války.

Štursova PLASTIKA na hrobce rodiny Binkových – je umístěna na jižním okraji hřbitova u katolického kostela sv. Mikuláše v Krucemburku. Plastika pochází z počátků tvorby význačného českého sochaře Jana Štursy, je vyhotovena v secesním stylu.

Související obrázky: