Krucemburk – náměstí

PAMĚTNÍ SÍŇ přibližuje dílo a život akademického malíře Jana Zrzavého (1890 – 1977). Rodák z nedaleké Okrouhlice zdejší prostředí velmi miloval, od dětství sem jezdil na prázdniny k příbuzným, Krucemburk označoval jako „městečko do kopečka„. Jeho přáním bylo zůstat v obci navždy, pod kostelními okny na místním hřbitově je proto pochován.

Už mnoho let tu totiž na ploše v sousedství Úřadu městyse stojí černě natřené DĚLO s bíločerveným znakem obce.

SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO je právem zařazena ne seznam kulturních památek ČR již od května roku 1958 a v nedávné minulosti prošla rukama restaurátorů..

Socha sv. Jana Nepomuckého z pískovce je dílem neznámého autora; pochází z počátku 18. století. Na podstavci jsou vidět znak ozdobený korunovanou helmou (pták s perem v zobáku) a ovocné festony. Socha stála původně v jihozápadní části náměstí oproti domu čp. 13. Na současné místo byla přemístěna v květnu 1845. K postavení ohrady byly použity původní hřbitovní schody.

Sbírkou z 31. března 1892 byla pořízena železná mříž kolem sochy: je 4 metry široká a 3,12 metrů dlouhá. Zhotovil ji krucemburský rodák Josef Dymák, strojník ze Starého Ranska. V roce 1908 byly po stranách ohrady vysázeny lipky. Památka byla několikrát opravována (např. roku 1967).

Pomník obětem světových válek

Související obrázky: