Kořenov – rozhledna

Rozhledna ŠTĚPÁNKA (958 m.n.m.) se nachází na vrcholu kopce s názvem Hvězda nad obcí Příchovice. Je nejstarší rozhlednou Jizerských hor, její stavba byla zahájena knížetem Camillem Rohanem roku 1847.

      Kníže Rohan kopec na jeho počest přejmenoval na Štěpánovu výšinu a zahájil zde stavbu rozhledny. Byla však postavena pouze základna věže se vchodem, kdy se arcivévoda přestal těšit přízni vídeňského dvora a odešel do Uher. Kníže, který stavbu zahájil zřejmě pro posílení svého vlivu ve Vídni, práce pozastavil a torzo věže poté stálo nad Tesařovem celých 40 let. Udržoval ji Horský spolek a turisté sem chodili pozorovat slunce.
      Zajímavé národností poměry této části hor se odrazily i na nedokončené rozhledně. 
Rozhlednu od knížete převzal Horský spolek a o 4 roky později byla dostavěná věž otevřena. Výhled z ní je opravdu krásný – kromě západních Krkonoš je odtud velice hezky vidět roztroušená zástavba horských chalup až k přehradě Souš a hora Jizera v pozadí, stejně jako i údolí Desné a Kamenice a další, podstatně vzdálenější krajina.


      O Štěpánce se vypráví pověst, podle níž kníže Rohan stavbu zastavil na varování cikánky – hadačky, která mu předpověděla, že zemře brzy po dokončení věže. Roku 1892 byla rozhledna dokončena a kníže Rohan skutečně zemřel do měsíce poté.
      Obliba rozhledny Štěpánka je po celou dobu její existence obrovská – s jejím obrázkem bylo vydáno rekordní množství pohlednic, její charakteristická siluleta byla prezentována jako Rigi Jizerských hor, až do Kořenova se odtud jezdívalo na saních i lyžích.
      Poblíž rozhledny tradičně stojí dřevěný stánek s občerstvením, zajímavý je i kamenný stůl s lavicí u jejího vchodu. Za věží jsou trosky kamenného válečného kříže, který měl být údajně symbolickým místem zdejších nacistů za 2.světové války.

 

MAJÁK JÁRY CIMRMANA je nejmladší dřevěná rozhledna Jizerských hor. V budově pod rozhlednou se nachází muzeum Járy Cimrmana, které bylo otevřeno spolu s Majákem. Přístup na rozhlednu je přes muzeum. Stavba se nachází na úpatí Příchovického hřebene.

Rozhledna byla postavena v letech 2011 až 2013 podle projektu Hutě architektury Martin Rajniš, Je 23,7 m vysoká. Na rozhlednu vede 115 schodů. Jako materiál na stavbu bylo použité borové dřevo a její originální konstrukce svým tvarem skutečně připomíná maják.

Celá budova je z poloviny vrostlá do svahu a je obložena v místě vytěženým kamenem. Je skvělou ukázkou tzv. přírodní architektury.

Jediné oficiální muzeum našeho génia, dobrodruha, cestovatele a vynálezce bylo otevřeno v létě 2013. Exponáty pocházejí z mistrovy pozůstalosti a uchovávaných památek na jeho pobyt v tomto kraji. Je v něm umístěna značná část předmětů a vynálezů Járy Cimrmana donedávna přechovávaná v depozitářích společnosti a Divadla Járy Cimrmana v Praze. Významná část sbírek vznikla také díky vzácným darům od občanů z širokého okolí. Zároveň můžete žasnout nad předměty z doby jeho vrstevníků, zabývající se nejrozličnějšími druhy lidské činnosti.

K majáku a muzeu patří také venkovní expozice s Liptákovskou stodolou a hospodářským vybavením, která je volně přístupná. Uvidíte předměty, které vám možná budou povědomé, ale i takové jaké svět neviděl… K expozici se dostanete přes dřevěnou branku, značnou cestou k lesoparku pod majákem. Lesopark je pro všechny oáza klidu a spočinutí, hojně navštěvovaný oblíbený přírodní kout zábavy i ponaučení. Na pěkné a příjemné věci kolem nás si zvyká člověk rychle, takže si ani neuvědomí, že toto výletní místo, které navštívily stovky a dnes už i tisíce dětí a dospělých je na Příchovcích teprve rok. Právě vloni 3. října byl pro veřejnost otevřen Lesopark na Sluneční. Od této doby je cesta lesoparkem pravidelně ušlapávaná mnoha střevíčky, koly a kolečky kočárků. K vloni vysázeným stromům a prvním prolézačkám v průběhu roku přibyly další skluzavky, houpačky, prolézačky, proutěné bludiště a cyklus kamenných pohádek. Tak jak bylo záměrem tvůrců Vlastimila Plecháče, Aleše Voverky, Lenky Klodové a společnosti Strašné dítě, je tento zušlechtěný přírodní kout u Sluneční 

Související obrázky: