Kamenický Šenov – vodstvo

Na západním úpatí Šenovského vrchu v Kamenickém Šenově jsou bývalé přírodní lázně, založené roku 1928 místním spolkem pro přírodní léčbu v bývalé vile rodiny Zahnů, dnes penzion Tavba. V okolí je lesopark, kde vyvěrá vydatný pramen Žába, který v roce 1931 upravil sochař Rudolf Liebisch. 

Zpočátku byly lázně využívány jen v létě, ale pro velký zájem byl provoz brzy prodloužen na celý rok a k původní vile musela být přistavěna nová budova. Za 2. světové války ústav sloužil jako nemocnice a po roce 1945 v něm byla opět zřízena ozdravovna, později přeměněná na rekreační středisko.


Pramen má v mírném svahu velmi blízko sebe se nacházející dva vývěry – horní prýští z tlamy kamenné ŽÁBY, která je zabudována do středu zídky tvořené z šestibokých čedičových sloupků – dolní vývěr (dodatečně vytvořen až v roce 1997) vytéká z trubky, nad kterou je umístěna kamenná mužská hlava (v nadživotní velikosti) tzv. „Strážce pramene„.

Autorem „hlavy žáby“ i „Strážce pramene“ je pan Petr Jelínek (rodák z nedaleké obce Prysk).
Novou „hlavu žáby“ (přesnou kopii té původní) zhotovil Mgr. Václav Frömmel a do horního vývěru pramene Žába byla osazena 21. října 2007.

  

Související obrázky: