Kamenický Šenov – příroda

CYKLOSTEZKA VARHANY se nachází v severozápadní části regionu Českolipska. Jedná se o stezku pro chodce a cyklisty, která je oddělená od automobilového provozu. Spojuje město Česká Lípa s městem Kamenický Šenov, v jehož blízkosti se nachází významný turistický cíl – Panská skála. Směrově i výškově stezka kopíruje profil zrušené železniční tratě, což přináší mimo jiné také příznivé sklonové poměry stoupání, které nepřesahují 2,9%. Povrch je tvořen asfaltobetonovou vrstvou, která umožňuje využití nejen pro cyklisty, ale stává se tak ideální pro trávení volnočasových aktivit např. in-line bruslařů. Myšlenka propojení obcí a dvou významných měst pomocí cyklokoridoru se datuje již od roku 2001, kdy za tímto účelem byl založen dobrovolný svazek obcí. Vznikl tak ojedinělý projekt, jehož cílem je zvýšení atraktivity přilehlých obcí a podpora rozvoje turistického ruchu. V neposlední řadě přináší projekt zvýšení bezpečnosti cyklistů a chodců v celé oblasti. Výstavba byla rozdělena na tři etapy. Dokončené jsou všechny tři etapy v celkové délce 17 km.

Základy obou šenovských parkůDVOŘÁČKŮV A JANURŮV – byly položeny v místech původní rodinné zástavby po druhé světové válce. Péče o ně však poměrně záhy ustala a na další obnovu čekaly přes 50 let, kdy na někdejší snahu zakladatelů  navázala zdejší radnice. Jména obou parků odkazují na osobnosti spjaté se zdejšími školami a bohatou sklářskou tradicí. Jan Dvořáček (1825 – 1898) působil na místní umělecké škole, z níž vybudoval první odbornou sklářskou školu ve střední Evropě. V poválečném období o původní park pečovali nějakou dobu právě studenti této školy. Josef Janura (1909 – 1985) v 60. letech zřídil školní dílny ve zkonfiskovaném domě po pozoruhodném vynálezci Dr. Paulu Pallme-Königovi. V okolí domu s žáky svépomocí budoval veřejný park, který slavnostně otevřeli v září 1963. O pojmenování obou parků právě po těchto osobnostech rozhodla během jejich obnovy v letech 2006 – 2009 místní veřejnost.

Soudobá úprava parků zachovává fragmenty původních budov. V Dvořáčkově parku (0,86 ha) se ve zbytcích obvodových zdí ukrývá například dětské hřiště. Nejen senioři z blízkého Domu s pečovatelskou službou mohou využít hřiště pro pétanque nebo posedět u některého z kamenných stolků, kde si je možné zahrát některou ze strategických her. Romantické povahy naleznou v parku tzv. líbací lavičku. Oblíbeným zázemím menších kulturních akcí je dřevěný altán v centrální části prostoru.

Oba parky doplňují drobné výtvarné prvky Jiřího Prose, Martina Jandy a Michaela Stránského, připomínající místní příběhy a zajímavosti. Autorem architektonického řešení je Ateliér AND, s. r. o. Parky jsou celoročně volně přístupné veřejnosti.

JANURŮV PARK o rozloze 0,44 ha se nachází v mírné proláklině po obou březích Šenovského potoka v nadmořské výšce 485 m v centrální části Kamenického Šenova.

Základy parku vznikly už po druhé světové válce v místech, kde se nacházela původní rodinná výstavba. V 60. letech 20. století zřídil učitel fyziky na místní škole Josef Janura (1909–1985) ve zkonfiskovaném domě po šenovském vynálezci Dr. Paulu Pallme-Königovi školní dílny a zároveň v okolí tohoto domu, spolu se svými žáky, budoval svépomocí veřejný park. Ten byl slavnostně otevřen v září roku 1963. Brzy po svém vzniku ale péče o park ustala a prostor začal chátrat až park časem zcela zanikl.

 

 

Související obrázky: