Jiříkov – obec

Město JIŘÍKOV se nachází v těsné blízkosti státní hranice s Německem v severovýchodní části Šluknovského výběžku. Je položeno v mělkém údolí Jiříkovského potoka v nadmořské výšce 365 m. Počet obyvatel v současné době přesahuje 4 tisíce.
Leží v místě, kde se překrývá kultura oblasti české, saské a lužické, a řadí se mezi nejstarší města regionu.

Obec je tvořena čtyřmi částmi: Starý Jiříkov, Nový Jiříkov, Loučné a Filipov. Založení Starého Jiříkova lze datovat do počátku 14. století, nicméně první zmínka pochází až z roku 1346, nikoliv však v českém, ale v německém názvu Iorgswalde, později Georgswalde.

Obce Nový Jiříkov a Filipov byly založeny roku 1681 Filipem Zikmundem z Diettrichsteinu. Jako poslední byla založena obec Loučné, a to východně od Starého Jiříkova okolo roku 1730. Společně jako Georgswalde, tedy spojení všech čtyř obcí, můžeme zaznamenat poprvé roku 1849.

Samotný vznik Jiříkova je poměrně nejasný a má dvě verze. První německá uvádí, že sem kolem roku 1240 přivedl osadníky z okolí Münsteru bývalý mnich Jiří.

Druhá pravděpodobnější verze je, že zde kolem roku 1240 až 1300 sídlily slovanské kmeny, které byly postupem času nahrazovány německými osadníky. První písemná zmínka o městě pochází z roku 1346. V roce 1914 byl Jiříkov povýšen na město a byl mu udělen městský znak.

Město Jiříkov je známé řadou zajímavých tradičních vysoce specializovaných výrob. Jedná se o výrobu pián, lustrů nebo motocyklů značky Jawa. Jiříkov se dále vyznačuje velkým množstvím zeleně a parků, nenajdeme zde typické městské ulice. Mezi Jiříkovem a Ebersbachem vede turistická stezka, která je hojně využívána turisty z obou zemí. Město je vyhledávaným výchozím bodem pro výlety do Děčínských stěn a okolí.

Nejvýznamnější momenty v historii obce jsou spojeny s roky 1753 a 1914. V prvním případě byl Jiříkov povýšen na městys s právem týdenních trhů na plátno. V druhém případě byl povýšen Františkem Josefem I. na město, v jehož znaku je zobrazen sv. Jiří v boji s drakem.

Městu dominovala v historii podomácká a manufakturní výroba. Jednalo se hlavně o zpracování lnu a výrobu plátna. Významnou osobností v této oblasti byl obchodník Ch. Salomon. V technickém pokroku související s průmyslovou revolucí zde vznikají firmy nadregionální úrovně. Příkladem lze uvést firmu May-Holfeld. Vedle těchto odvětví se začal prosazovat i sklářský a strojírenský průmysl. V roce 1900 zde dominuje výroba hudebních nástrojů. Bohužel průmyslová sláva tohoto období se nepřenesla do dnešních dnů.

VÍTE, ŽE..

…od roku 1873, kdy začal jezdit vlak do Georgswalde-Jiříkova, bylo nádraží na území sousedního státu v saském Ebersbachu až do roku 1933, tedy plných 60 let?

…první prototypy tryskových stavů dle patentu Ing. Svatého z Liberce byly vyrobeny v roce 1953 v jiříkovském závodě Textilstav (později Elitex)?

…již v roce 1820 vznikla v Georgswalde – Jiříkově textilní výroba specifického zaměření, církevních ornátů, oltářních přehozů a oblečení pro ministranty podnikatele Floriana Holfelda? Ještě dnes se používají v kostelích na Šluknovsku. Krásně vyšívané lze spatřit s originálním firemním štítkem výrobce třeba v kostele v Království u Šluknova.

Související obrázky: