Jiříkov – hospodářství

Zdejší obyvatelstvo se podobně jako lidé ve zdejším kraji živilo tkalcovstvím a později plátenictvím a přidruženou výrobou, tedy barvením látek, zpracováváním bavlny a nití. Později se s industrializací království připojila i výroba textilu a tkalcovských stavů.

Kromě toho proslavila město také výroba klavírů značky August Förster. Po roce 1945 však byla jiříkovská pianovka německé firmě zabavena československou vládou a jako znárodněný podnik přešla pod českou značku Petrof, která zde vyráběla klavíry pod původním označením August Förster. Vzhledem k malému odbytu musela být po 1989 výroba omezena a nakonec roku 2000 zcela zastavena.

Hospodářská krize dolehla i na Jiříkov. Pracovních příležitostí ve městě ubylo a pracující za prací dojíždějí do sousedních měst. Jelikož byl Jiříkov dříve průmyslovým městem, dochovala se spousta industriálních staveb, které ale dnes slouží spíše jiným účelům. Výroba byla v devadesátých letech 20. století ukončena např. v Jawě anebo Elitexu. V Jiříkově také dříve existovala továrna na obuv nebo na lustry. Pro Jiříkov, stejně jako pro celé Severní Čechy, byl typický textilní průmysl, ten ale s vysídlením původního obyvatelstva po druhé světové válce postupně zanikl. I dnes ale najdeme ve městě několik menších a středně velkých průmyslových podniků.

Související obrázky: