Jiříkov – domy

Objekt bývalého KINA SVĚT byl postaven ve 30. letech minulého století. Sloužil jako letní divadelní scéna Drážďanské opery. V roce 1946 byl objekt znárodněn dosavadním vlastníkům Paul Hacken a Josef Bitterlich. Bohužel se nedohledala původní dokumentace k objektu, kde by mohl být zmíněn architekt domu. V průběhu let se objekt rekonstruoval nebo přizpůsoboval novým technickým potřebám jak z hlediska vytápění, tak z hlediska komfortu návštěvníků. K razantnější rekonstrukci domu se mělo přistoupit až v roce 1982, kdy se měla rekonstruovat divadelní technika, provozní zázemí pod jevištěm, ale především mělo dojít k úpravě jak celého hlediště zbouráním předního balkonu s typickými sádrovými profilacemi a sklonu podlahy.

Spolek DOBROVOLNÝCH HASIČŮ v Jiříkově byl založen až v roce 1872 a předcházely tomu jistě i velké organizační přípravy. Již o 3 roky dříve byl založen takový to sbor ve Filipově a v roce 1871 také v osadě Loučná. K vybavení těchto sborů se pořádaly sbírky a proto i jejich zařízení nebylo všude stejné. V Loučném již hasičský sbor nebyl obnoven a splynul rovněž s Jiříkovem. V roce 2012 oslavil Jiříkovský sbor dobrovolných hasičů již 140 let od svého založení. Dokud nad hasiči bude držet ochranou ruku patron všech hasičů SV. Florián, budou oni držet službu ve prospěch obyvatel města.

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU byl zřízen 1. ledna roku 2002. Předtím bylo zařízení výchovným ústavem pro děti a mládež, ještě dříve zvláštní školou internátní. Původně byl v těchto prostorách dětský domov, jehož vznik je datován rokem 1945.

Budova ŽELEZNIČNÍHO NÁDRAŽÍ

PODSTÁVKOVÉ DOMY – samotná obec se může pochlubit i hodnotnou lidovou architekturou. Šluknovský výběžek je označován jako „krajina podstávkových domů,“ a tak i samotné město je jednou z lokalit, kde se můžeme s těmito domy setkat. Většina dnes stojících objektů pochází z 18. a 19. století a jsou příkladem společného mísení se německého hrázděného domu se slovanským roubeným domem.

Tylova dům čp. 8 byl postaven roku 1771 a jeho hlavní průčelí bylo orientováno sever – jih do komunikace. Socha Krista byla umístěna do zahrady domu roku 1860. Jejím donátorem se stal Eduard Holfeld.

Domovní znamení je historická poznávací značka nad vchodem či na fasádě domu, nejstarší orientační pomůcka k vyhledávání domů v obcích a městech. 

SOCHU ARCHANDĚLA MICHAELA nechal v roce 1803 zhotovit u svého domu jiříkovský barvíř Franz Müller, a to sochařem Johannem Mezdřickým, který jinak v tomto regionu nepůsobil. Kromě základního klasicistního pojetí lze spatřovat i pozdně barokní vliv. Památkově chráněno od 19. června 2019.

Domovní znamení: DŘEVĚNÝ HAD

Dřevěný a zděný jednoposchoďový dům, který se ničím neliší od ostatních v Jiříkově. Snad jenom tím, že na zahradě stojí barokní socha archanděla Michala. Nás však upoutá domovní znamení, které shlédneme ve špici štítu. O něm se vypráví:

V domě č.p. 469 žil v prvním poschodí muž. V šerém přítmí pokoje pěstoval hady. Říkalo se muž s hady. Dole byl krám, skladiště a místnost pro nájemce obchodu. Krám si zpravidla pronajímaly ženy. Muž z prvního poschodí, muž s hady, jim činil záhy různé nabídky. Byl-li odmítnut, nájemkyně obchodu zemřely do rána tajemnou smrtí.

Jedna žena také odmítla nabídku. Dokonce i k sňatku. Dlouho do noci přemýšlela v přízemní místnosti vedle krámu o svém počínání a nemohla usnout. Svítila do pozdní noci. Najednou spatřila, že shůry od strop lezou do místnosti hadi. Ulekla se, ale brzy pochopila, proč její předchůdkyně zmíraly tak tajemně. Utíkala pro velebného pána. Ten přišel a hodil do místnosti mezi hady nějaký medajlonek.

Hadi se polekali a vrátili se zpět, odkud byli vyslání. Ráno našli lidé muže s hady mrtvého. Byl uštípán vlastními hady. Proto dnes je ve špici štítu dřevěný had ve svislé poloze hlavou dolů.

Související obrázky: