Janská – obec

JANSKÁ se nachází na trojmezí národních parků – České středohoří, Labské pískovce a Lužické hory. V obci bydlí okolo 200 obyvatel trvale žijících a pár chalupářů.

Název obce je pravděpodobně spjat se jménem Johan, jenž byl asi lokátorem prvních přesídlenců z německých zemí, kteří začali osídlovat pohraničí českých zemí od počátku 14. století. Název obce se postupně měnil od Jonspach, Jonská, Yanská a na konci 16. století se ustálil na názvu Jonsbach. A dne 28.8.1946 byla obec přejmenována na Janskou.

Od poloviny 14. stol. byli majiteli Šarfenštejnského panství (Benešovsko a Českokamenicko) české rody Markvarticů a Michalovců. První písemná zmínka o Janské je zaznamenána v Českokamenické městské knize z r. 1380.

V obci vznikla celá řada průmyslových podniků, což je důvod, proč zde byla smíšená struktura zemědělsko-průmyslové populace. Fungovaly zde škola, mlýn a přádelny. Bylo také rozšířené domácí tkaní. Počet obyvatel obce se zvýšil v roce 1880 na 534 s rozvojem přádelen. Za mobilizace v roce 1938 sloužila přádelna č.p 59 jako kasárna Československé armády. Během druhé světové války byla v přádelnách v Jánské a v údolí Rabštejn válečná výroba.

Historie obce je bohatá a začíná už v 19. století, kdy zde vystavěl několik továren na zpracování bavlny podnikatel Franz Preidel. V období II. světové války zde působila firma WFG, která se zabývala výrobou leteckých součástek.

Protékají tu tři toky, z nichž nejznámější je řeka Kamenice, která zde vytvořila nádherný kaňon zvaný Rabštejnské údolí.

Související obrázky: