Horní Police – obec

HORNÍ POLICÍ protéká jí říčka Ploučnice a žije zde 669 obyvatel a. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1273 a původně se jmenovala Mariánská Police.

Na některých starých mapách je obec Horní Police označena původním názvem Palič , čímž se prokazuje její slovanský původ. Název vznikl od slova „páliti“ – základy obce byly budovány na pozemcích vypáleného lesa. Toto jméno bylo poněmčeno v Politz (Ober Politz) a zpětným přijetím do češtiny vzniklo dnešní Police. Přívlastkové určení „Horní“ je na odlišení vsi s kostelem a zámkem od vedlejší vsi Dolní Police (Neider Politz), dnes části města Žandov.

Život zdejších obyvatel byl ovlivněný tím, že území vždy náleželo do pohraniční oblasti, kterou v době dávných dějin ovlivnilo historii osidlování z vůle panovníků, v novější pak repatriace nejprve českého a pak německého obyvatelstva. Nejstarší seznam hornopolického panství z 18. století uvádí, že v obci žilo necelých pět set obyvatel, sedláci, zahradníci, drobní držitelé půdy, domkáři. Při sčítání lidu v roce 1880 byla obec označena za farní a školní a jako sídlo panství, kde žilo ve více jak stovce domů přes osm set obyvatel. V meziválečné době hornopolická obec měla přes dvě stě domů a přes tisíc obyvatel, několik desítek české národnosti, ostatní německé národnosti. Žili zde i osobnosti, ohlas přesáhl hranice regionu, například filantrop, lékař, pedagog a rektor pražské univerzity V. J. Krombholz (1782-1843)

Obyvatelé se živili rozmanitým zaměstnáním, byli zde zemědělci, pekaři, hostinští, obchodníci, cukráři, obchodníci s textilním zbožím, řezníci, švadleny, truhláři, zaměstnanci školy a železnice. V novodobé historii tu byla výrobna savek do umělých chrupů, opravna zemědělských strojů, kamenolom, továrna Achilles na výrobu jízdních kol, továrna Asman na výrobu sedel a dvanácti hostinců.

Související obrázky: