Hlinsko – sakrální

Nynější děkanský KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE byl postaven v letech 1730 – 33 nákladem hraběte Štěpána Viléma Kinského chrudimským stavitelem Donátem Morazzim, který jako žák slavného architekta Jana Santiniho působil ve východních Čechách v první třetině 18. století. Největší pýchou kostela je vzácná křtitelnice z roku 1628.

U kostela se nachází SOCHA SV. VÁCLAVA, SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO, KAMENNÝ KŘÍŽ faráře Toufara

V neděli 11. prosince 1949 dopoledne se v číhošťském kostele na Vysočině rozkýval během kázání kněze Josefa Toufara dřevěný oltářní křížek postavený na svatostánku. Dodnes nevysvětlený úkaz, který později potvrdila řada svědků, vešel do dějin jako „číhošťský zázrak“, Toufarovi ale způsobil smrt. Na následky mučení v komunistickém vězení zemřel 25. února 1950.

Bronzová pamětní deska na škole v Blatnské ulici je věnována majoru JANU SADÍLKOVI (* 1884 – † 1940). Za protektorátu byl členem ilegální organizace Obrana národa (ON). V řadách ON působil jako blízký spolupracovník Josefa Balabána, dále pak jako vydavatel ilegálního časopisu „V boj“ a též jako organizátor přechodů lidí přes hranice protektorátu do emigrace v cizině.

Související obrázky: