Hlinsko – hospodářství

PIVOVAR RYCHTÁŘ je pivovar, který byl založen v roce 1913 a dlouho byl třetím nejmladším pivovarem v Česku. Pivovar vaří pivo značky Rychtář a v současnosti je majetkem Číňany vlastněné holdingové společnosti Pivovary Lobkowicz Group.

Před založením pivovaru Rychtář bylo v Hlinsku k dostání pouze pivo z mimoměstských pivovarů. To způsobovalo obtíže zvláště v zimních měsících, kdy bylo pivo v sudech často zmrzlé, dorazilo pozdě nebo nedorazilo do hospody vůbec. Toto jsou důvody, které v roce 1913 vedly k založení pivovaru.

Pivovar v Hlinsku nesl až do roku 1948, kdy byl znárodněn, název Společenský pivovar v Hlinsku. Výstav v období První republiky činil okolo 25 000 hl ročně. Během období totality byl pivovar součástí národního podniku Východočeské pivovary n. p., který byl v roce 1990 přejmenoval na Pivovary Hradec Králové s. p. Po revoluci sázel pivovar spíše na regionální trh, ale pivo se prodávalo i v Harrachově a Brně. Po dvou neúspěšných pokusech o privatizaci podniku jej v roce 1996 získala společnost IMEX Premium spol. s r. o., která začala okamžitě investovat do výroby a odbytu a zajistila tím další fungování pivovaru. V roce 1999 se pivovar při výstavu 82 600 hl dostal na hranici technologických možností výroby a pivovar hospodařil beze ztrát. Roku 2001 došlo k vystavění nové spilky. V následujícím období se pivovaru dařilo a majitelé koupili zrušený pivovar v Dobrušce, kde obnovili výrobu piva.

Mezi lety 2000 a 2010 došlo k rekonstrukcím některých provozů. Za zmínku stojí například rekonstrukce varny z roku 2007 nebo výstavba vlastní úpravny vody v roce 2008.

V září 2008 získala pivovar skupina Pivovary Lobkowicz Group. Od roku 2015 skupinu Pivovary Lobkowicz Group a. s., a tedy i pivovar Rychtář, majoritně ovládala čínská společnost CEFC China.

Související obrázky: