Františkov nad Ploučnicí – hrad

Zřícenina HRADU OSTRÝ – (Scharfenstein) je kulturní památkou. Leží na čedičové skále nad řekou Ploučnicí. Hrad po polovině 13. století vystavěli Markvartici. Za vlády Přemysla Otakara II. byl královským majetkem. Po jeho smrti se stal součástí braniborské zástavy a Václav II. ho poté udělil jako léno Janovi z Michalovic. Jeho potomci ho vlastnili až do roku 1406. V 15. století se posléze stal majetkem pánů z Vartemberka a za jejich válek s lužickým Šestiměstím byl roku 1445 dobyt a vypálen. Poté již nebyl sídlem majitelů, a připomínají se zde pouze purkrabí a k roku 1515 byl již uváděn jako pustý.

Roku 1816 prodal hrabě Thun-Hohenstein zříceninu hradu Ostrý se sousedním dvorem a statkem městu Benešovu nad Ploučnicí za 180 tisíc zlatých. Koncem 19. století zde proběhly restaurátorské práce a byla zde objevena řada archeologických předmětů. Tehdy také došlo k proražení chodby do interiéru válcové věže. Na počátku 20. století byly odkryty zbytky zdí a provedeno zaměření půdorysu hradu. V letech 1928-1931 byly ze státní podpory na hradbách prováděny konzervátorské práce a bylo rovněž doplněno nové zdivo.

Nejvýraznějším objektem hradu je válcovitá věž s tři metry silnými stěnami, která se dochovala až do výšky osmi metrů. Dalším impozantním pozůstatkem je vysoký nárožní pilíř před prvním nádvořím, který je dnes obklopen vzrostlými stromy. Kolem druhého nádvoří se dochovaly zbytky zdí, včetně jednoho okna.

Související obrázky: