Dolní Podluží – sakrální

Nejvýznamnější stavební památkou v obci je kostel SV. KATEŘINY ALEXANDRIJSKÉ z roku 1547 postavený na místě staršího dřevěného kostela z roku 1411, který byl barokně přestavěn v letech 1721 až 1734, s věží z roku 1756. Dne 17. července 1783 byl kostel poškozen úderem blesku a jeho dnešní novogotický vzhled byl získán během úprav kolem roku 1800. Roku 1867 vyhořela věž a definitivní stavební podobu kostel získal po opravě v roce 1882. V roce 2006 vznikla občanská iniciativa – Sdružení na záchranu kostela svaté Kateřiny. Sdružení má za cíl podniknout záchranné práce k zajištění stropní konstrukce a zajistit finanční prostředky k výměně stropních trámů.

                               

 

Kostel je jednolodní s polokruhovým závěrem a hranolovou věží nad západním průčelím a má po stranách dvě čtvercové sakristie, v jedné z nich se dochovala křížová hřebínková klenba ze 16. století. Hřbitov, který kostel dodnes ze severní strany lemuje, byl zrušen roce 1885 a sloužil i Hornímu Podluží.

                                                           

 

DŘEVĚNÁ ZVONIČKA postavená v roce 1929 jako náhrada za požárem zničenou původní zvoničku z 18.století, která stála nedaleko č.p.119.

                                                     

V obci se nachází pomník padlých PŘÍSLUŠNÍKŮ FINANČNÍ STRÁŽE Jana Teichmana a Václava Kozla, kteří padli 22. září 1938 při přestřelce s henleinovci. Pomník připomíná i inspektora finanční stráže Adolfa Marvana, který zemřel dne 26. září 1943 v nemocnici v Mělníku na následky mučení v koncentračním táboře. Pomník byl odhalen za zvuků husitského chorálu „Ktož jsú Boží bojovníci“. Pomník zhotovila kamenická firma J. Sppölgen ze Šluknova.

                                   

Jubilejní PAMÁTNÍK KNÍŽETE JANA II. Z LICHTENŠTEJNA byl postaven roku 1898 k 40. výročí panování majitele zdejšího panství knížete Jana II. z Lichtenštejna. Restaurován byl v roce 2003. Podobné památníky se v roce 1898 stavěly na mnoha místech lichtenštejnských lesních revírů. Okolo nich se vysazovaly jubilejní háje dubů.

                       

SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO barokní pískovcovou sochu světce v tradičním oděvu, umístěnou na vysokém trojdílném podstavci, nechal v roce 1716 pořídit místní mlynář J. Haine. Hranolový dřík, členěný obdélnými poli, je opatřen tesaným nápisem. Památkově chráněno od roku 1993. V roce 1997 byla památka opravena.

                         

VSTUPNÍ BRÁNA na hřbitov. Dominantním prvkem je KAŠNA, která současně památník obětem I. sv. války. Neogotická HROBKA RODINY BRASS se nachází ve středu západní strany hřbitova.

                 

Hrobky rodiny Brass byla postavena v letech 1893–1894 pro syna majitele místní textilní továrny Paula Brasse, to podle návrhu významného vídeňského architekta Viktora Luntze. Jde o kvalitní drobnou funerální stavbu stylově čistého novogotického provedení, odpovídajícího jejímu účelu, ale i postavení investora. Stavba, doplněná terasou se schodištěm a ohradní zdí, je díky svému umístění velmi výrazným prvkem celého hřbitova, jehož jednu osu zakončuje. Má také historickou hodnotu v kontextu místních dějin – jako doklad působení významné rodiny, podnikající v textilním průmyslu, který byl v minulosti jedním z hlavních prvků, dotvářející život daného regionu. V roce 2020 byla památka zapsána do seznamu kulturních památek.

KŘÍŽKY V OBCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Související obrázky: