Dolní Cerekev – muzeum

MUZEUM se nachází v rodném domě hudebního skladatele Karla Pádivého. Vznikla v roce 2012 v rámci projektu Regionem Renesance.

V expozici jsou ukázány doklady z historie městyse Dolní Cerekve, jeho obyvatel a dalších historických informací o městysu, součástí expozice je prezentace života čtyř rodáků z městysu, jsou to Antonín Ptáček, František Prášil, Karel Pádivý a Blahoslav Smíšovský.

Karel Pádivý – narodil se v Dolní Cerekvi čp. 36 a v jeho rodném domě dnes sídlí hudební škola a je zde expozice Městyse Dolní Cerekve. Také se pravidelně uskutečňují setkání zástupců Trenčína, kde skladatel žil, zemřel a je pochován.


 

Související obrázky: