Cvikov – náměstí

NÁMĚSTÍ OSVOBOZENÍ od starých dob se notně změnilo, uprostřed na místě parčíku ubyla budova panského domu a byla zbořena i celá jedna strana náměstí i s hotelem Zlatý lev. Ze staré radnice je dnes restaurace s lidovým názvem U rafiček podle hodin, ze staré školy je zase městský úřad.

Náměstí dominuje kamenná radnice z roku 1822. Jedná se o empírový dvoupatrový objekt s hranolovou věží prostupující střechou. Průčelí domu je trojosé, s mělkým rizalitem zakončeným trojúhelníkovým štítem se štukovým znakem Berků z Dubé. Dnes tato budova svému účelu neslouží.


Dolní, východní části náměstí dominuje dům s č.p. 63. Tato budova sloužila od roku 1856 jako škola, poté zde byl poštovní úřad a od počátku 20. století slouží jako sídlo městské správy, dnes Městského úřadu Cvikov.

Pivovar a Panský dům stojící uprostřed náměstí, který nechala velkovévodkyně Anna Marie Františka Toskánská postavit v roce 1739 pro správu panství. Později sloužil jako sídlo ředitelství tkalcovny Otto Vonach. V listopadu 1945 byl tento dům svržen s odůvodněním zvýšení bezpečnosti silniční dopravy. V současné době je centrem náměstí parčík s posezením. V roce 1981 došlo k demolici řady starých domů v západní části náměstí. Součástí této zástavby byl i hotel U Zlatého lva, který mají dodnes obyvatelé Cvikova v paměti.

 

Související obrázky: