Cvikov – domy

ŽELEZNIČNÍ TRAŤ Svor – Jablonné v Podještědí je bývalá železniční trať na severu České republiky o délce 17,1 km. Trať byla vybudována Českou severní dráhou po dvou etapách. Úsek ze Svoru do Cvikova o délce 4,5 km byl zprovozněn 1. září 1886. Úsek ze Cvikova do Jablonného v Podještědí byl zprovozněn 7. října 1905. Na trati byly stanice a zastávky od Svoru: Cvikov, Lindava, Kunratice u Cvikova, Heřmanice.

Ještě v 70. letech 20. století se úsek Cvikov – Jablonné v Podještědí dočkal pokládky nových kolejí. Trať se stala obětí rušení neefektivních tratí v 70. letech 20. století. V její neprospěch rozhodla velká sklonová náročnost se stoupáními a spády až 25 promile a hustá autobusová doprava ve stejném úseku. Osobní doprava byla zrušena dne 28. května 1973 se změnou jízdního řádu. Úsek Svor – Cvikov byl zrušen a byly z něj sneseny koleje v souvislosti se stavbou obchvatu Svoru v roce 1977. Úsek Cvikov – Jablonné v Podještědí byl do 31. května 1986 provozován jako vlečka.

Do současné doby stojí též původní nádražní budovy ve Cvikově, Lindavě a v Kunraticích.

HOTEL SEVER je secesní budova postavená před 110 lety se pod původním názvem Říšský dvůr a později Stalingrad hluboce zapsala do dějin Cvikova. V roce 1942 zde přednášel i Konrád Henlein. Hotel byl místem tanečních zábav, vystoupení Radima Hladíka s Blue Effectem v roce 1968. Do roku 1992 jej provozovaly Restaurace a jídelny Česká Lípa, později začal chátrat a uvažovalo se o jeho demolici. V roce 2006 město budovu koupilo a za pomoci dotací kompletně zrenovovalo a vrátilo jí život. Sídlí zde také Informační centrum.

NIESSNEROVA VILA rodinné sídlo Josefa Niessnera, majitele tkalcovny ve Cvikově. Tato továrna byla významným zaměstnavatelem ve městě, pracovalo zde více než 1000 lidí po několik desetiletí. Tkalcovna měla jak objekty výrobní, tak několik správních budov ve městě. Stejně tak rodina Niessnerova vlastnila několik architektonicky významných budov, které využívala k soukromým účelům. Po krachu tkalcovny ve 30. letech vila pustla a v pozdějších letech byla využívána k různým spolkovým aktivitám. Později ji převzalo město Cvikov do svého majetku a zřídilo zde městské kulturní středisko. Po rekonstrukci budovy hotelu Sever v Žitavské ulici a přemístění odboru kultury do tohoto objektu se hledá nové využití Niessnerovy vily. Tato je v současnosti využívána jen zčásti, a to jako sídlo Základní umělecké školy ve Cvikově. V roce 2017 začal proces prohlášení tohoto architektonického klenotu neoslohové historizující stavby v alpském stylu s intaktním secesním interiérem za národní kulturní památku.

Podle databáze prázdných domů je Severka bývalá mechanická TKALCOVNA Robert Riegert a synové, která byla postavena v roce 1885. V továrně bylo až 250 tkalcovských stavů. V roce 1949 byl závod začleněn do národního podniku Severka.

Vyrábělo se tu především dětské oblečení. Provoz zde skončil na začátku 90. let po privatizaci. Od té doby rozlehlý areál ve Cvikově vystřídal několik majitelů. Ani jeden však nenašel pro objekty uplatnění a celá textilka už přes 25 let chátrá.

Trávník – domy

Související obrázky: