Chřibská – sakrální

KOSTEL SV. JIŘÍ původně dřevěný, v roce 1596 přestavěn na kamenný. Další stavební úpravy proběhly v letech 1649, 1670 a 1901, kdy byl přestavěn do gotického slohu. Kostel tvoři síňové trojlodí s třístrannou kruchtou. Zařízení je zčásti barokní a zčásti rokokové. Věž je třípatrová s cibulovitou bání a dvěma zvony z let 1460 a 1598. Novější zvon byl vyroben v Praze a nese český nápis. Kostel je o významných dnech osvětlen.

2. srpna 2001 byla sejmuta ze špičky věže makovice, uvnitř které bylo nalezeno pět kovových schránek s dobovými dokumenty z let 1933 a 1897. Po prostudování a pořízeni kopií byly písemnosti do svých schránek vráceny a spolu s šestou schránkou, do níž byly vloženy písemnosti a dokumenty z doby současné, byly v opravené makovici 11. prosince téhož roku vyzdviženy zpět na špičku věže.

Podle křesťanské hagiografie byl sv. Jiří římský voják pocházející z Anatolie (dnes Turecko). Sv. Jiří je zvěčněn v „legendě o sv. Jiří a draku“. Je patronem mnoha zemí, měst, profesí, organizací a nemocných lidí.

Legenda praví, že na úsvitu třetího století terorizovala obyvatelstvo libyjského Silene obluda, která vylézala z mokřin, měla křídla, dlouhý zakroucený ocas, zelenou krokodýlí kůži a svým jedovatým dechem oslepovala všechno živé. Obyvatelé museli každý den na chvíli vypudit draka z hnízda kvůli vodě. Aby tak mohli učinit, nabízeli drakovi lidskou oběť, kterou určil los. Netrvalo dlouho a los padl i na krásnou královskou dceru Alkyonu. Jiří, který jel na svých cestách právě kolem se postavil drakovi a osvobodil princeznu. Drak pro něj ztělesňoval všechno zlo, proti kterému Jiří přísahal Bohu bojovat. Šťastní obyvatelé Silene se nato z vděčnosti nechali pokřtít a přijali křesťanství. 

V obvodové zdi hřbitova jsou četné kamenné náhrobky, mezi nimiž najdeme i náhrobek majitele sklářské hutě Antona Kittela z roku 1820. V okolí kostela stojí PAMÁTNÍK OBĚTEM VÁLEK 19.ST.

Před kostelem je dvouramenná KŘÍŽOVÁ CHODBA se čtyřmi nárožními kaplemi, přerušená uprostřed širokým vstupem. Podnět k její stavbě dal františkán Rudolf Horn, který k tomu získal v roce 1736 povolení od papeže Klementa XII. Stavět se ale kvůli válce a nouzi začalo až v roce 1760. V kaplích pak byly umístěné malované rokokové oltáře a v Křížové chodbě viselo 14 obrazů křížové cesty v rokokových řezaných rámech, vysvěcených 22. října 1769.

Sousední budova FARY nese na kamenném portálu rodový znak Kinských a letopočet 1726. Město, aby zachránilo budovu fary, tak po dohodě s církvi tuto koupilo v roce 2008 a hodlá jí renovovat.

SKALNÍ VÝKLENEK neznámého stáří byl vytesán do skalního masivu na křižovatce silnic v Dolní Chřibské vedle domu, zvaného před rokem 1945 Stengels Haus. V minulosti zde býval mariánský obraz. Již v 19. století o výklenku nebylo nic známo. Neměl žádného patrona, který by ho udržoval. Výklenek byl posledním zastavením procesí, které pořádalo náboženské bratrstvo Navštívení Panny Marie z Chřibské. Vycházelo z Horní Chřibské a putovalo až do Dolní Chřibské na křižovatku silnic Rynartice – Doubice – Chřibská.

Při restaurování byl do výklenku umístěn nově namalovaný obraz, který zachycuje Navštívení Panny Marie. Na nápisovém zrcadle bylo obnoveno Boží oko, jehož pozůstatky byly nalezeny po očištění výklenku. Na své místo se vrátila i původní modrá barva orámování skalního výklenku. Ten stejně jako v minulosti kryje nová tmavě červená plechová stříška. Zajímavostí jsou dvě dochované rýhy po ostření meče, kterým se říká brusné plochy. Nachází se vpravo od výklenku.

Rekonstrukci zrealizovala v roce 2011 obecně prospěšná společnost České Švýcarsko v rámci projektu Listen to the Voice of Villages (Naslouchejte hlasu venkova)

 

Související obrázky: