Brniště – vodstvo

Rybník Vratislav i starší BRNIŠŤSKÝ RYBNÍK jsou domovem rozmanitých druhů vodních rostlin, živočichů a hmyzu. Pod hladinou kralují především kapři a štiky, na hladině kachny, lysky a také labutí pár.

 

 

Nejdůležitější části na Stezce hastrmanů se týkají vody a života kolem ní. Menší a mladší RYBNÍK VRATISLAV se nachází v centru obce, která se zrcadlí v jeho hladině.

 

 

Z dřevěného podstavce sleduje okolní dění pískovcový vodník Vráťa I. a Jediný, který byl pokřtěn a do funkce správce rybníka ustanoven 24. 10. 2009. A to na časy věčné.

 

 

 

 

 

Mokřady představují přirozenou zásobárnu vody v krajině a příznivě ovlivňují klima. Pokud si chvilku odpočinete na vyhlídkové plošině, můžete pozorovat žáby, vážky nebo užovky.


VÝKLENKOVÁ KAPLIČKA – opravu výklenkové kaple zorganizovala Římskokatolická farnost Brniště, projekt byl podpořen v roce 2004 v rámci programu Fondu kulturního dědictví – Záchrana drobných památek místního významu.                                 Na malbě jsou vyobrazeni tito světci:

Svatý Mikuláš – proslul štědrostí k potřebným, jako obránce víry před pohanstvím a zachránce nespravedlivě obviněných.
Svatý Prokop – byl původně světský kněz a později poustevník, zakladatel Sázavského kláštera.
Svatý Vojtěch – Od 11.století byl svatý Vojtěch pokládán za druhého patrona české země po svatém Václavovi.
Svatá Lucie – Lucie je tradičně spojována se světlem , tato souvislost odkazuje na původ jejího jména, lux je latinsky světlo.
Svatá Zdislava z Lemberka – byla česká šlechtična a zakladatelka špitálu. Je hlavní patronkou Litoměřické diecéze a také patronkou Libereckého kraje.

 

 


 

Související obrázky: