Brniště – sakrální

KOSTEL SV. MIKULÁŠE – Brniště mělo svůj kostel již v r. 1359, příslušel pražské diecézi, podléhal děkanství v Jablonném a byl filiálním kostelem Stráže až do r. 1700. Kostel je od r. 1413 zasvěcen svatému Mikuláši. Sv. Mikuláš byl patronem kostela ve Stráži, odtud byly převezeny relikvie do Brniště. V r.1700 se Brniště stalo samostatnou farností. První kostel byl pravděpodobně dřevěný. V r. 1699 ho nechal hrabě Liechtenstein přestavět, nad bránou umístil svůj znak, tím vznikl dnešní kostel jednolodní, obdélný s pravoúhlým presbytářem, se severní obdélnou sakristií a západní věží. V r. 1711 byla na vstupní bráně umístěna socha sv. Mikuláše. Zapsán na seznam kulturních památek v r.1958.

21. dubna r. 1808 udeřil při bouřce blesk do věže kostela. Věž vyhořela a vnitřní zařízení bylo silně poškozeno, po čase byla věž obnovena a při opravě byly do ní uloženy důležité listiny. Před zničením měla věž kupoli a byla o jedno patro vyšší. Kostelní zvony kromě umíráčku byly za první svět. války sundány a roztaveny pro potřeby armády. Po ukončení války byly zvony opět zakoupeny a v r. 1922 vysvěceny. Za starých časů bývalo zvykem, že hřbitov byl založen kolem kostela, rok výstavby márnice není znám, r. 1888 byl za starým hřbitovem založen nový hřbitov.

Z původního kostela se zachovala kostelní loď do výšky asi 6 m a zřejmě zdivo sakristie. U kostela hřbitov a barokní brána se sochou sv. Mikuláše.

SV. MIKULÁŠ, kterému je zasvěcen brnišťský kostel, patří k nejoblíbenějším křesťanským světcům. Ve 4. století byl biskupem v Myře. Je ochráncem dětí, námořník, cestujících a dívek zamýšlejících uzavřít sňatek. K jeho atributům patří tři hroudy zlata, tři zlaté koule nebo měšce, tři jablka či kotva. Tři zlaté koule, hroudy zlata, či měšce jsou spojovány s legendou, že obdaroval zlatem tři dcery jednoho chudého muže a tím jim umožnil vdát se a zachránil je před tím, aby se staly nevěstkami. Díky této legendě se stal prototypem předvánočního muže přinášejícího dárky.

Areál je tvořen kostelem s náhrobníky, ohradní zdí, barokní branou a márnicí.

SCHRÖTEROVU KAPLI zřídil ji Wenzel Schröter, sedlák z Brniště č.22 v roce 1803 ke cti svatého Jana Evangelisty a Jana Nepomuckého. Stojící na vrcholu kopce zvaného Kaple a kaplička stojící mezi dvěmi mohutnými lípami u staré polní cesty, vedoucí z Brništědo Kunratic.

Související obrázky: