Brniště – obec

Obec BRNIŠTĚ se nachází  v nadmořské výšce 290 m n. m. Obec spravuje 4 katastrální území a je rozdělena na 6 místních částí (Brniště, Jáchymov, Hlemýždí, Luhov, Nový Luhov a Velký Grunov).

Jméno Brniště vzniklo příponou – išče či -iště ze základu brn-, který má význam jako „bláto“, „kal“ a velmi se podobá dnešnímu slovu hliniště.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1352, kdy zde hospodařil rod Blektů z Útěchovic se svolením a pod dozorem vrchnosti, pánů z Vartenberka. V roce 1359 vykonával vrchnostenská práva pan Vaněk z Vartenberka, když podával plebána z Brniště jako faráře ke kostelu ve Svébořicích. Blektové vlastnili zdejší statky až do počátku 17. století. Poté se začali majitelé panství střídat – Hyršpergárové z Königsheimu, Albrecht z Valdštejna, Liechtensteinové a Hartigové.

V roce 1998 schválilo obecní zastupitelstvo návrhy znaku a vlajky města. Autorem návrhů byl heraldik Stanislav Kasík, zohledňoval vsi tvořící dnešní obec, místní přírodu i podobu rodových barev Blektů z Útěchovic, kteří kdysi vlastnili zdejší panství.

Znak obce – zelený štít znaku obce ukazuje prostřednictvím barvy k pojmům bláto, luh, zelená mokřina. Zlato – červená obrácená krokev v horní polovině štítu je umenšenou podobou rodového znaku Blektů z Útěchovic, s kterými jsou spojeny nejstarší poznatelné dějiny obce. Tři zlaté koule jako atribut sv. Mikuláše umocňují adresnost znaku.

Související obrázky: