Brniště – domy

NÁDRAŽÍ BRNIŠTĚ – daleko stranou je areál železniční stanice Brniště. Areál stanice s desítkou kolejí je nezvykle velký v poměru k významu obce, což je způsobeno napojením vlečky Diamo (dříve UD Hamr) a dřívější těžbou čediče v lomu na kopci Tlustec. Kvůli dříve velkému vytížení byla postavena v sousedství starého nádraží budova nová, dnes pro veřejnost uzavřena. Staré nádraží slouží k bydlení a jeho průčelí připomíná muzeum železničních i jiných cedulí. Stanice je na trati z Liberce do České Lípy funkční, avšak málo využívaná.

BAPTISTÉ v Brništi začali působit po roce 1945, kdy sem do vysídlených Sudet přišli z okolí polského Zelówa čeští reemigranti. Jejich předci tam kdysi v době po Bílé hoře utíkali ze své vlasti pronásledováni katolíky pro svou víru. Do Brniště jich přišla početná skupina a pod vedením Josefa Matyse se ihned sdružili do aktivního sborového života. Ještě spláceli přidělené usedlosti, když přišla násilná komunistická kolektivizace a mnozí raději volí odchod do měst (jako zdatní tkalci často do textilního průmyslu). Místní skupinka baptistů se stala kazatelskou stanicí libereckého sboru. V roce 2007 se po dokončení stavby vlastní modlitebny tato skupina odděluje od sboru ve Cvikově a stává se samostatným sborem. Prvními kazateli samostatného sboru v Brništi se stali Miloš Matys a Martina Matysová.

Sbor byl založen českými reemigranty, kteří se po druhé světové válce vrátili do své vlasti z Polska. Několik rodin se usadilo v Brništi. Některé zde zůstaly dodnes, některé se odstěhovaly do Liberce a Jablonce. V současnosti čítá místní společenství přes 30 členů. Historické budovy

EKOCENTRUM se od roku 2013 věnuje ekologickému vzdělávání, environmentální výchově a zážitkové pedagogice. Nabízí ekologické výukové programy pro školy a programy zaměřené na oblast zemědělství, během roku pořádá i četné slavnosti a akce pro veřejnost. Stará se společně s obcí Brniště o Stezku hastrmanů, Jezdeckou stezku a stezku Sochy ve skalách.

Před ekocentrem si nezapomeňte prohlédnout zajímavé dřevěné sochy nejrůznějších zvířat, postav či andělů.

Historické budovy

Související obrázky: