Batelov – zámky

Batelov je městečko poprvé uváděné r. 1279. Bývala zde dvě menší panská sídla – tvrze. Nejprve byla v držení drobného šlechtického rodu s predikátem „z Batelova“. Panství náleželo do poloviny 14. století pánům z Lipé, od poloviny 14. století do konce husitských válek Pacovským.

 

NOVÝ ZÁMEK je dvoupatrový dvoukřídlý objekt, který stojí severně od Starého zámku. V jeho okolí najdeme zbytky zámeckého parku z 19. století. Zámku předcházela tvrz, kterou vlastnili páni z Batelova. Ta často mění majitele a v roce 1586 nechává Jiří Čížovský z Čížova tvrz přestavět na zámek, u vchodu najdeme vsazené erby právě s tímto letopočtem. Zámek následně prochází barokní úpravou a kolem roku 1740 byl zámecký objekt rozšířen o nové křídlo. Počátkem 19. století byl celý zámek klasicistně upraven. V současné době slouží školským účelům.

Batelovský STARÝ ZÁMEK byl postaven ve druhé polovině 16. století Jiřím Čížovským z Čížova. Jak období napovídá, byl zbudován ve stylu renesančním. Coby šlechtické sídlo však sloužil velice krátce. Přelom 16. a 17. století znamenal přeměnu zámku na úřednickou budovu. Poslání panského sídla totiž plnil „nový“ zámek, nacházející se v blízkém sousedství zámku „starého.“ „Starý“ zámek sloužil jako úřednická budova i po barokních úpravách. Dnes je zámek po rekonstrukci, avšak veřejnosti nepřístupný.

Starý zámek je patrová budova s novější hodinovou věží, na kterou navazuje hospodářský dvůr. Původní tvrz byla za Čížovských z Čížova ve 2. polovině 16. století přestavěna na renesanční zámek, který byl na přelomu 16. a 17. století změněn na hospodářskou budovu a obydlí úředníků batelovského panství. Později prošel přestavbami v duchu baroka.

Související obrázky: