Batelov – sakrální

Krásný farní KOSTEL SV. APOŠTOLU PETRA A PAVLA byl založen dle současných zpráv archivu farního na místě kostela starého se dřevěnou vězí Krištofem Burkhardem baronem Kleem r. 1755. Stavba dokončena za syna jeho Františka Ludvíka roku 1760.

V zákristii nalezneme náhrobky šlechtických rodů od roku 1543 do roku 1676 a náhrobek faráře Cuculy (Kukačky) 1655, který vešel nezapomenutelně do dějin farnosti přestavbou fary. Pod kostelem jsou hrobky. Celkem je zde pohřbeno asi 40 zemřelých od roku 1621 až do roku 1884, kdy se zde konal poslední pohřeb.

Před chrámem postaveny pěkné schody se sochami světců

Fara je po farním kostele další významnou stavbou a za svoji nynější podobu, kterou získala v letech 1635-36 vděčí zmiňovanému panu faráři P. Ondřeji Františkovi Kukačkovi z Rájova. Za něj bylo přistavěno první patro a na tuto přestavbu upomíná latinský nápis na průčelí fary. Do dějin městečka vešla fara také jako místo, kde Karel Havlíček Borovský strávil devětkrát jeden měsíc svých letních prázdnin, když zde navštěvoval svoji tetu, hospodyni na batelovské faře. Dobře se také znal s tehdejším batelovským knězem a jako bohoslovec také kázal v našem farním kostele.

KOSTEL SV. BARBORY na hřbitově. Jedná se o původní kostelík osady Batelov.Postaven byl na konci 13. století. Z této doby se dochovaly zdi lodi a presbytáře. Přestavěn 1670, nově přistavěna sakristie, zaklenut presbytář, zvětšena okna a proražen nový vchod na západní straně. V 19. století byla postavena kruchta a plochostropá loď zaklenuta

Související obrázky: