Batelov – domy

Prvním peněžním ústavem v místě se stala kontribuční ZÁLOŽNA (roku 1863) s předsedou Martinem Kšírem a správcem Jakubem Kopřivou. O necelých deset let později zakládá poštmistr Ferdinand Rajský občanskou záložnu, která již za tři roky měla roční obrat 50 000 zlatých. V jejím cele stál František Ondráček s náměstkem Jirsou a dozorcem Rajským. Casem ústavy splynuly v jednu občanskou záložnu. Dnes je budova sídlem České spořitelny, a.s.


 

Související obrázky: