Author: ajka

Janská – sakrální

Jménem RABŠTEJN (Rabstein) se původně označovala skála, stojící v údolí Kamenice mezi Kamenickou Novou Vískou a Janskou. Když byla ale kolem poloviny 19. století odlámána, přešlo její jméno na okolní les a později se začalo užívat i pro celé skalnaté údolí, nazývané také někdy „Rabštejnské Švýcarsko“. Název Rabštejn vznikl proto, že místní obyvatelé (Němci) tak říkali skalnímu útvaru majícímu podobu havrana (neměcky Rabe). Ve 2. polovině […]