Albrechtice v J.h. – sakrální

POMNÍK OBĚTEM 1. A 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

                   

Římskokatolický KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z PAULY je dominantou obce a pro svoji historickou hodnotu je uznán chráněnou kulturní památkou. Před více jak dvěma stoletími byla skutečnou obcí jen ta, která měla vlastní kostel, faru, hřbitov a školu. Albrechtičtí, v čele s rychtářem, proto vybrali mezi sebou peníze na zahájení stavby kostela. Základní kámen byl položen 15.června 1779 a za pomoci státní podpory Marie Terezie a další sbírky byl 10.září 1784 vysvěcen. Patrony kostela se stali postupně Josef II., Leopold II., František I. a po nich Desfoursové, šlechtický rod, jenž vlastnil místní panství spolu s Albrechticemi.

Kostel byl zasvěcen sv. Vavřinci a poté Františku de Paula, jehož podobizna je k vidění na hlavním oltáři. Na stranách oltáře jsou dřevořezby sv. Václava a sv. Víta z konce 18.stol. V postranních oltářích je obraz sv. Vavřince a socha Panny Marie. Rokoková kazatelna a klasicistní křtitelnice z 18.stol. jsou dokladem řezbářského řemesla té doby.

 

 

 

 

 

 

 

Interiér kostela je barokní a krásný lustr je důkazem bohaté sklářské tradice této oblasti. Jediný zachovalý zvon pochází ze 17.stol. a byl přenesen r.1784 z Mladé Boleslavi.

Na místním hřbitově zaujme mohutné MAUZOLEUM S KOPULÍ, které nechal postavit syn neobyčejně podnikavého Johanna Schowanka, zakladatele firmy na výrobu dřevěných perel a hraček v Jiřetíně. Nejprve vyráběl v pronajatých prostorách dřevěné textilní cívky (od roku 1904), svou vlastní továrnu postavil v roce 1908. Později byla firma přejmenována na závod TOFA, nyní firma Detoa. Johann Schowanek si přál být pohřben na albrechtickém hřbitově. Zemřel v roce 1934 ve věku 67 let.

Johann Schowanek byl zakladatel firmy na výrobu dřevěných korálu a hráček. Firma se proslavila zejména hráčkou zvanou „JO-JO„. Firma Johann Schowanek měla 25. října 1934 tisíc zaměstnanců. Tato firma byla v padesátých letech přejmenována na TOFA Albrechtice. Začaly se vyrábět pianinové a klavírové mechaniky pro světoznámého výrobce pianin a klavírů značky PETROF. V roce 1993 přešla TOFA státní podnik do soukromého vlastnictví a změnila název na DETOA Albrechtice s r.o.

 

 

Před hřbitovem stojí SOCHA PANNY MARIE

MARIÁNSKÁ HORA

SCHILLEROVA PAMÁTKA v Mariánské Hoře – dne 9. května 1905 uplynulo sto let od úmrtí slavného německého básníka a dramatika Friedricha von Schillera. Kulaté výročí „knížete básníků“ bylo v německojazyčném pohraničí velkolepě oslavováno. Stránky květnových novin byly zaplaveny oslavnými texty a oznámeními o pořádání nejrůznějších akcí. Snad v každé obci byly všemožnými spolky a sdruženími pořádány Schillerovy večery, kulturní dýchánky či – jak bychom řekli dnes – komponované pořady. Ochotníci předváděli ukázky ze Schillerových dramat a přednášeli jeho básně, z nichž k neoblíbenějším v té době patřila Píseň o zvonu. Sázely se Schillerovy duby a stavěly pamětní kameny.

 

Johann Christoph Friedrich von Schiller byl německý básník a dramatik, stejně jako Goethe představitel německého klasicismu. Narodil se v roce 1759 v rodině vojenského felčara. V roce 1805 Schiller zemřel na akutní zápal plic. Je pochován v knížecí hrobce ve Výmaru vedle Goetha.

 

 

 

KAPLIČKA PANNY MARIE – již od 16. století byla zbudována kaple pro sošku Panny Marie nalezenou bývalým domorodcem panem Bittnerem. Od té doby byla vroucně uctívána zdejšími obyvateli z celého okolí. V nedávných desetiletích však nastalo období, kdy se na úctu k Panně Marii na tomto místě zapomnělo. V roce 1990 však byla obnovena tradice pouti ke kapličce na Mariánské Hoře. V květnu 1994 byla kaplička poničena a milostná soška Panny Marie odcizena. Místními farníky byla zrekonstruována nová socha Panny Marie a při následující Mariánské pouti v roce 1995 byla kaplička znovu vysvěcena.

 

SMÍRČÍ KŘÍŽ, který můžeme vidět na Mariánskohorských boudách. Kříž je totiž dřevěný, novodobý a přesto si své označení téměř plně zasluhující (navíc se nachází ve výšce téměř 850 nadmořských metrů). Byl zde totiž vztyčen jako připomínka tragédie z 18. září 1916, kdy se protrhla přehradu na Bílé Desné, dokončená téměř na minutu přesně rok předtím. Tato katastrofa, při které bylo zničeno 33 domů, si vyžádala celkem 67 lidských životů (jako by nestačila právě probíhající I. světová válka).

Tento dřevěný smírčí kříž se stal součástí jizerské „Křížové cesty“, kterou od roku 2016 (v rámci 100. výročí zdejší katastrofy) tvoří dvanáct dřevěných soch od sedmi dárců, spojujících Albrechtice s Mariánskohorskými boudami a tzv. Protrženou přehradou. Zařadit tento kříž můžeme také do širokého souboru jizerských křížů, křížků a pomníčků.

Kříž vznikl v rámci Dřevosochání v Desné a věnoval jej Jaroslav Zeman, senátor a starosta Albrechtic v Jizerských horách.

 

Související obrázky: