Abertamy – sakrální

Obec Abertamy byla založena horníky v roce 1529. A již v roce 1534 byl postaven zdejší pozdně gotický kostel zasvěcený ČTRNÁCTI SVATÝM POMOCNÍKŮM, který získal dnešní podobu v 19. století.

Jedná se o jeden z pěti kostelů v Česku, které jsou zasvěcené čtrnácti svatým pomocníkům méně i více známých svatých, kteří mají pomáhat lidem v nouzi a nesnázích, třeba při horečce a bolestech hlavy, ale také při rodinných hádkách nebo ochraňovat domácí zvířata. Jsou to svatí Akátius, Barbora, Blažej, Kateřina Alexandrijská, Kryštof, Cyriak, Diviš, Erasmus, Eustach, Jiří, Jiljí, Markéta Antiochijská, Pantaleon a Vít.

V letech 1735–1738 byl kostel barokně přestavěn. V první polovině 19. století byl kostel upraven do dnešní podoby. Kolem roku 1870 přijela do Abertam misie tří jezuitů, kteří tu kázali osm dní. Po druhé světové válce kostel značně zchátral, zdivo věže i kostelní lodi bylo postupně narušováno množstvím trhlin. V roce 1989 dokonce hrozilo zřícení věže i střechy. Díky iniciativě abertamských rodáků žijících v Německu byl kostel zachráněn, dvě nákladné renovace proběhly mezi lety 1993 až 1996 a v roce 2003.

 

Související obrázky: