Skalice u České Lípy – reliéf

SKALICKÝ VRCH (484 m.n m.) je výrazný zalesněný čedičový kužel, strmě vyčnívající do výšky kolem 180 m nad jihovýchodním okrajem Skalice. Dříve používaný název Český vrch (Böhmischer Berg) býval v souvislosti se severovýchodněji ležícím Chotovickým vrchem označovaným též jako Lužický vrch, vysvětlován tím, že mezi oběma kopci kdysi probíhala hranice Čech s Horní Lužicí. O velikonocích roku 1848 byl Skalický vrch slavnostně přejmenován na Německý vrch (Deutscher Berg), ale toto jméno se nikdy neujalo. Od roku 1732 byla na Skalickém vrchu poustevna, kterou tu na vlastní náklady vystavěl Antonín Schneider ze Sloupu. Na vrcholu kopce stál dřevěný kříž, u něhož každý pátek celou noc hořela lampa, a v zahrádce vedle něj byly pískovcové sochy sv. Jana a Panny Marie. Schneider tu jako poustevník strávil téměř dvacet šest let a zemřel nešťastnou náhodou v 63 letech, když spolkl hřebík. Po něm tu nějaký čas žil známý sloupský poustevník Samuel Görner, který předtím obýval Samuelovu jeskyni a skalní poustevnu u Sloupu. V roce 1772 zde bydlel Jan Wünsch ze Stružnice, který však musel poustevnu opustit, když císař Josef II. svým nařízením z roku 1782 poustevnictví zakázal. Ještě dlouho potom ale vynášeli bosí nosiči na vrchol kopce velké dřevěné kříže, aby si tak každoročně připomněli ukřižování Ježíše Krista.

Právě Skalický vrch je velmi zajímavou přírodní památkou. V průběhu posledních 2 století zde probíhala těžba pískovce a tím vznikl podzemní labyrint s mnoha sály. Dnes je tato oblast registrovanou „Evropsky významnou lokalitou“ pro výskyt a přezimování netopýrů.

V letech 1800–1880 zde byl na severním úpatí Skalického vrchu těžen pískovec pro sklářské potřeby (tvrdý kvalitní křemenec). Díky tomu zde vzniklo patnáct podzemních prostor propojených chodbami. Šířka podzemních prostor dosahovala 110 metrů, hloubka 40 metrů, výška až 8 metrů. Časem došlo k závalům a jeskyně byly z bezpečnostních důvodů uzavřeny mřížemi. Jeskyně byla atraktivní i pro filmaře, byly zde například natočeny pohádky Peklo s princeznou a Tajemství staré bambitky.

Skalní sklepy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.