Sobiňov – sakrální

EVANGELICKÝ HŘBITOV byl postaven a k pohřbívání připraven roku 1852. První na něm byl pohřben jistý Havlíček ze Sopot č. 4 a to přes odpor své rodiny, která byla katolická a přála si, aby byl pohřben na hřbitově katolickém. Ke stavbě evangelického hřbitova došlo na návrh okresního hejtmanství v Chotěboři, čímž byl odstraněn neustálý spor mezi sopotským kat. farářem a evang. knězem Molnárem. Hřbitov má kamenný taras a kovovou tepanou dvojdílnou bránu, je osázen lipami. Na hřbitově má náhrobek také redaktor a spisovatel Josef Ležák.

Pomník padlých 1914-18 – 5. května 1945 u Dočekalovi vody mezi Ždírcem a Sobíňovem. Nad vlakovou zastávkou je postaven opukový pomník na podstavci z tvrdého kamene. Jsou zde vyryta jména padlých místních občanů v letech 1914 – 1919 v 1. světové válce. Pomník byl odhalen 24. září 1922.

Nad železniční zastávkou vedle pomníku padlých v 1. světové válce je umístěn mramorový křížek z r. 1620, na němž je vytesán nápis: „L. P. 1620 ve středu po Početí Panny Marie zabit tuto Jakub, syn pana Jakuba Richnovského, měštěnína města Chotěboře, písaře radního, od lidu vojanského zabit“. Podle pověsti utíkal jmenovaný z bitvy na Bílé hoře, byl chycen a za živa přeřezán dřevěnou pilou.

Kamenný kříž u evangelického hřbitova stojí opukový kříž, který zde byl zasazen v roce 1833 od Tobiáše Starého. Tento kříž je památkou na nejstarší rod v Sobíňově, rod Starých, který se udržel na svém původním statku čp. 7 až do roku 1913.

Pomník 21 padlým z května 1945 pietní místo s hroby padlých v odboji 5. 5. 1945 se nachází za východní zdí evangelického hřbitova. Na zdi je umístěna mramorová nápisová deska a dvě kartuše se jmény padlých. Před nimi se rozkládá jeden široký hrob osazený 26 různými náhrobními kameny.

Trojmezní kámen z Raneckých lesů – kdysi byl HRANIČNÍM KAMENEM tří panství nad Starým Ranskem. Zhotoven byl zřejmě v první polovině osmnáctého století v blízkosti lomu Štejnice u Sázavy u Žďáru.

Starý hřbitov, který sloužil k pohřbívání od roku 1900 do roku 1948, kdy byl z hygienických důvodů (spodní voda) zrušen.

KOSTEL NAVŠTÍVENÍ P.MARIE (Sopoty) – původně kaple ze 13. stol., která byla v letech 1749–1752 přestavěna na barokní kostel. Stavebníkem byl Karel z Ditrichštejna. V kostele je barokní oltář a historicky cenná pieta. Původně dřevěný kostelík byl založen kolem roku 1230 německými havíři, kteří přišli za stříbrné horečky do Sopot těžit stříbro. Kostel je postaven na rulové skále. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *