Votice – sakrální

KAPLE BOŽÍHO HROBU – na hřbitově. Zaznamenání minulosti Nákres Božího hrobu pořídili mniši zdejšího kláštera – Innocent Maryška a Elevant Wienar, kteří byli za tímto účelem vysláni hraběnkou z Vrtby do Jeruzaléma. Podle jejich plánů a osobní zkušenosti byl vystavěn votický Boží hrob. Ten odpovídá tomu jeruzalémskému z období okolo 17. století. V průběhu historie byla kaple Božího hrobu v Jeruzalémě mnohokrát přestavována (z důvodu poničení v dobách válek, požárů, vlivem času). Podoba kaple votického Božího hrobu není příliš rozšířená. Jedná se o konkrétní záznam minulosti. Zachycuje podobu Božího hrobu jeruzalémského z období 17. a první poloviny 18. století. Kaple je postavena ze žulových kvádrů, na obdélníkové plošině ve výšce 3,70 m je šestiboká kopule, nesená v každém rohu dvojicí žulových sloupů s listovými hlavicemi. Vnitřek se skládá z předsíně s klenutou brankou na jihozápadě a z vlastního pětibokého hrobu.

HUSŮV SBOR – byl postaven roku 1925 náboženskou obcí církve československé. Vrchol věže je ozdoben Kalichem z měděného plechu. Se stavbou se začalo 21. dubna 1925, 20. září 1925 byla stavba dokončena a na sv. Václava vysvěcena.