Chřibská – reliéf

HRBOLEC (Piklštejn) je čedičová skála a stojí u lesní cesty do Chřibské. Na vrcholu je kolmo postaven jeden kámen (viklan) připomínající chocholu dragouna. Viklan zde zůstal přirozeně – okolní skála se rozpadla a středový kámen zůstal zachován. Dnes je již skála zcela zarostlá lesem, ale dříve svým nápadným tvarem upoutávala pozornost a byla označována jako Strážce Českého Švýcarska.
Na vrcholu skály byla v roce 1894 upravena vyhlídka se zábradlím, která však dnes již neexistuje a vrcholek asi 15 m vysoké skály je dostupný pouze lezecky. V roce 1639 údajně tábořili východně od skály Švédové, po nichž tu zůstaly tzv. Švédské šance.

Skála Hrbolec leží poblíž styku dvou geologických celků – sedimentárních (usazených) hornin svrchní křídy tvořících Labské pískovce a podloží Lužických hor a lužického žulového masivu, jehož se dotýká katastr Dolní Chřibské v místě zvaném Na sedle. Mezi těmito celky probíhá zlomová (tektonická) linie zvaná Lužická porucha.

Ve starých německých mapách najdeme informace o takzvané, MRTVÉ SKÁLE“ či ,,SKÁLE
MRTVÝCH“: Čedičový výlev 1 km na severovýchod od sklárny v Horní Chřibské je význačný prudkými stěnami svahujícími se k domům. Název pochází údajně od nehody dětí, které se zde při sáňkování zabily. Na velmi prudkém suťovitém svahu roste zbytek suťového lesa s charakteristickými druhy pro tyto stanoviště včetně kapradiny osladiče.

SPRAVEDLNOST je výrazný zalesněný čedičový vrch (533 m), vyčnívající asi 2 km severozápadně od Chřibské nad jižním okrajem Doubice. Jeho skalnatý vrcholek spadá k jihu a jihovýchodu strmým, asi 40 m vysokým srázem s členitou skalní stěnou, která je tvořená nepravidelnými vějířovitě uspořádanými čedičovými sloupky. Na svahu pod ní je lesem zarostlé suťové pole. Na severovýchodním svahu kopce je rozeklané skalisko z pěti mocných čedičových sloupů, zvané Malá Spravedlnost.
Vrchol kopce byl údajně zpřístupněn již kolem roku 1840 schody se zábradlím, které krásnolipský Horský spolek pro nejsevernější Čechy v roce 1886 opravil a nově vystavěl nevelký přístřešek. V té době ještě na vrcholu stály také dva opracované kameny, pocházející údajně z doby rakouské triangulace. Po roce 1945 byl ale přístřešek na vrcholu zničen a vyhlídka nebyla udržována. Teprve v roce 1998 byla na skále umístěna lavička a nedlouho poté bylo obnoveno i železné zábradlí. Z vrcholu kopce býval pěkný výhled do širokého okolí, ale v současné době jej pozvolna zakrývají stromy.

Podle pověstí měla být kdysi Spravedlnost místem výkonu hrdelního práva města, ve zdejších skalách sídlí strašidelný duch zvaný Rohál, nemecký Hörndl.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *