Kytlice – sakrální

Uprostřed hřbitova stojí barokní kostel SV. ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO, který postavil děčínský architekt Jan Václav Kosch. Základní kámen byl položen v roce 1777, kostel byl vysvěcen v říjnu 1782.

Vnitřní zařízení pochází z roku 1782, křtitelnice je z konce 18. století. Biskup Gürtler opatřil některá umělecká díla z Itálie. Jedná se o sošku Madony z carrarského mramoru od neapolského sochaře F. Queroly, obraz Maří Magdaleny od C. Cignaniho a několik dalších děl italského původu, jejichž autoři nejsou bezpečně známi. Socha Madony z carrarského mramoru byla kdysi chloubou kostela a dnes je součástí expozice Národní galerie v Praze. Na hlavním oltáři je obraz sv. Antonína Paduánského, namalovaný podle Correggiova originálu falknovským rodákem Antonínem Weissem.

Na hřbitově u kostelní zdi je pět náhrobníků Kittlů, mezi nimiž je i barokní náhrobník z roku 1788 s plastikou zakladatele obce Jana Josefa Kittla (1723-1788). Dále je zde kamenný epitaf biskupa Gürtlera od Antonína Maxe z roku 1791, náhrobník Ros. Egermannové z počátku 19. století a epitaf podnikatelské rodiny Jankeových.

 Socha sv. Jana Nepomuckého stojí před kostelem

Svatý Antonín z Padovy (Antonín Paduánský) se narodil 15.8.1195 v Lisabonu a zemřel 13.6.1231 v Padově, roku 1232 byl prohlášen svatým. Je jedním z nejznámějších svatých a je uctívaný po celém světě. Svatý Antonín byl františkánským mnichem, teologem a kazatelem. Narodil se do zbožné šlechtické rodiny. Později přestoupil k řádu františkánů, přijal jméno Antonín a odjel do Afriky pracovat mezi muslimy. Tam bohužel záhy onemocněl zimnicí a několik měsíců byl upoután na lůžko. Musel se vrátit do Evropy, a poté, co jeho loď ztroskotala u břehů Sicílie se vydal najít a poznat sv. Františka z Assisi, zakladatele řádu. Když se zcela zotavil, byl přijat v malém klášteře ve Forli, kde žil velmi pokorně a nedal nijak najevo vědomosti, jimiž vynikal. Byl pozoruhodným znalcem Bible a jeho kázání dokázala ovlivnit prosté i vzdělané lidi. Antonín kázal v kostelích, na náměstích ale i na zcela obyčejných místech.

Legenda vypráví, že když mu nechtěl v Rimini nikdo naslouchat, vystrčily ryby vody z hlavy a naslouchaly mu. Po tomto zázraku se všichni obyvatelé Rimini nechali pokřtít. Jindy měl ale i mnohatisícový dav posluchačů.

Další pomníčky v obci

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *